O nas

Od 2007 roku Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu prowadziła Akademię Seniora, w ramach której osoby starsze mogły korzystać z szeregu zajęć, mających na celu podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji ogólnych. Po sukcesach dotychczasowych działań, a także na skutek obserwowanego zapotrzebowania na tego rodzaju formy wsparcia, w roku 2014 Zarząd Fundacji wyszedł z zamiarem podniesienia Akademii Seniora do rangi Uniwersytetu III Wieku.  

Podstawowym celem Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy jest:

  • upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych,
  • poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
  • aktywizacja intelektualna, psychiczna i społeczna osób starszych,
  • podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów,
  • angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska.

 

Nadchodzące wydarzenia

There are no upcoming events at this time.