Darczyńcy

W roku akademickim 2017/2018 Uniwersytet III Wieku otrzymał wsparcie finansowe, organizacyjne i rzeczowe ze strony:

W/w instytucjom zostały przyznane wyróżnienia Anioły UTW 2017/2018W roku akademickim 2016/2017 Uniwersytet III Wieku otrzymał wsparcie finansowe, organizacyjne i rzeczowe ze strony:W roku akademickim 2015/2016 Uniwersytet III Wieku otrzymał wsparcie finansowe, organizacyjne i rzeczowe ze strony:

W/w instytucjom zostały przyznane wyróżnienia Anioły UTW 2015/2016W roku akademickim 2014/2015 Uniwersytet III Wieku otrzymał wsparcie organizacyjne i rzeczowe ze strony:

W/w instytucjom zostały przyznane wyróżnienia Anioły UTW 2014/2015

Nadchodzące wydarzenia

There are no upcoming events at this time.