Ochrona danych osobowych

25.05.2018r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1.

Zmiany przepisów nie wymagają od Państwa bezpośredniego kontaktu z Fundacją Ekspert – Kujawy, niemniej jesteśmy zobligowaniu przekazać Państwu wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Kliknij w link – RODO w UTW

Nadchodzące wydarzenia

There are no upcoming events at this time.